Τριπολικός Αποζεύκτης (20kV Εξωτερικού Χώρου)

Οι αποζεύκτες είναι σχεδιασμένοι για χρήση σε εναέρια δίκτυα διανομής μέσης τάσης (Μ.Τ) και είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση (κατακόρυφα ή οριζόντια) πάνω σε στύλους (ξύλινους ή τσιμεντένιους) στο ύπαιθρο και για τον ταυτόχρονο χειρισμό τους με την βοήθεια χειριστηρίου ευρισκόμενου κοντά στην βάση του στύλου.

Χαρακτηριστικά Συστήματος

Το υλικό προορίζεται και έχει σχεδιαστεί για χρήση σε τριφασικά δίκτυα διανομής, τριών αγωγών με γειωμένο ουδέτερο κόμβο μόνο στην αναχώρηση, είτε απ’ ευθείας, είτε μέσω αντίστασης που περιορίζει το ρεύμα σφάλματος στα 100Α, με ονομαστική τάση συστήματος 20kV, μέγιστη τάση συστήματος 24kV, συχνότητα 50Hz και ισχύ βραχυκύκλωσης 250MVA στα 20kV.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αποζεύκτη

  • Χαρακτηριστική τάση: 24 kV
  • Χαρακτηριστική κανονική ένταση: 400Α
  • Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας: 10kΑ, 1s
  • Χαρακτηριστική ένταση κορυφής: 25kA
Είδος Αποζεύκτη Τύπος Μήκος Ερπυσμού Μονωτήρα Υλικό Μονωτήρα
Υπερενισχυμένης Μόνωσης (συνθετικός) KDN-SPD-24S61 610mm Silicon rubber
Κανονικής Μόνωσης KDN-SPD-24P40 400mm Πορσελάνη
Ενισχυμένης Μόνωσης (Βαρέως Τύπου) KDN-SPD-24P53 530mm Πορσελάνη
Υπερενισχυμένης Μόνωσης (Βαρέως Τύπου) KDN-SPD-24P61 610mm Πορσελάνη
ΔΙΓΕΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε