Μεταλλικά

Εξαρτήματα

για τα δίκτυα
της ΔΕΗ

Γαλβανιστήριο

Μεταλλικές
Κατασκευές

SMC
Προϊόντα

Μεταλλικά

Εξαρτήματα

για τα δίκτυα
της ΔΕΗ

Γαλβανιστήριο

Μεταλλικές
Κατασκευές

SMC προϊόντα

Διγενής Α.Β.Ε.

Η Διγενής Α.Β.Ε.Ε με εδρα την Ελλάδα είναι μια από τους παλαιότερους προμηθευτές της ΔΕΗ. Με τη μακροχρόνια εμπειρία της η εταιρίας μας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα των προιόντων της. Ολόκληρη η γκάμα των προιόντων της Διγενής Α.Β.Ε.Ε κατασκευάζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές της ΔΕΗ. Παράλληλα λειτουργεί ιδιόκτητο εν θερμώ γαλβανιστήριο συνολικού μήκους 4 μέτρων, σύμφωνα με τις παγκόσμιες διατάξεις και κανονισμούς ικανό για τον γαλβανισμό ενός μεγάλου εύρους προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια η εταιρία μας έχει επεκταθεί στον χώρο παραγωγής προϊόντων από SMC (Sheet Moulding Compound) δημιουργώντας μια σύγχρονη ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής.

Θα χαρούμε να σας ακούσουμε

15 + 2 =

ΔΙΓΕΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε