Μονοπολικός Αποζεύκτης (20kV)

Οι μονοπολικοί αποζεύκτες είναι σχεδιασμένοι για χρήση σε εναέρια δίκτυα διανομής μέσης τάσης (Μ.Τ) και είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση (κατακόρυφα ή οριζόντια) πάνω σε στύλους (ξύλινους ή τσιμεντένιους) στο ύπαιθρο και για χειρισμό από απόσταση με ειδικό ακόντιο χειρισμού (φορητή συσκευή διακοπής φορτίου LoadBuster).

Χαρακτηριστικά Συστήματος

Το υλικό προορίζεται και έχει σχεδιαστεί για χρήση σε τριφασικά δίκτυα διανομής, τριών αγωγών με γειωμένο ουδέτερο κόμβο μόνο στην αναχώρηση, είτε απ’ ευθείας, είτε μέσης αντίστασης που περιορίζει το ρεύμα σφάλματος στα 1000Α, με ονομαστική τάση συστήματος 20kV, μέγιστη τάση συστήματος 24kV, συχνότητα 50Hz και ισχύ βραχυκύκλωσης 250MA στα 20kV.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αποζεύκτη

  • Χαρακτηριστική τάση: 24 kV
  • Χαρακτηριστική κανονική ένταση: 400Α
  • Χαρακτηριστική ένταση βραχείας διάρκειας: 10kΑ, 1s
  • Χαρακτηριστική ένταση κορυφής: 25kA

Μόνωση

Είδος Αποζεύκτη Τύπος Μήκος Ερπυσμού Μονωτήρα Υλικό Μονωτήρα
Κανονικής Μόνωσης KDN-SPD-24P40 400 Πορσελάνη
Ενισχυμένης Μόνωσης (Βαρέως Τύπου) KDN-SPD-24P53 530 Πορσελάνη
Ενισχυμένης Μόνωσης (Βαρέως Τύπου) KDN-SPD-24S61 610 Silicon Rubber
ΔΙΓΕΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε